Novus Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. | +36-1-215-4013 | http://www.novusnet.hu
Desktop

A Novus Gimnáziumot 1991-ben hozta létre a Novus Művészeti Egyesület Művészetpedagógiai Csoportja. Fenntartója a Patrónus Alapítvány.

Jelenleg kétféle gimnáziumi oktatást folytatunk:

  • Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók 1+4 évfolyamos képzésre jelentkezhetnek. A nyelvi előkészítő évfolyamon jelenleg az angol nyelvet tanulhatják diákjaink heti 12 órában. A többi tantárgy tanítása során ez az év ad lehetőséget részint az ismétlésre-alapozásra, részint arra, hogy az egyébként igen tömény középiskolai tananyagot szellősebben, ráérősebben, elmélyültebben közvetíthessük.
  • A középfokú oktatásból már korábban kicsöppent, 16-25 év közötti fiatalok jelentkezhetnek az egyéni felkészülésű csoportba. Itt 4 évfolyamos képzés folyik, elsősorban az érettségi tárgyakra koncentráltan. Figyelembe vesszük a diákok sajátos élethelyzetét, problémáit, eszközeinkhez mérten igyekszünk segítségükre lenni ezek megoldásában.

Iskolánk célja a diákok képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása, magas színvonalú tantárgyi oktatás, s emellett olyan egyéb területek feltárása, ahol diákjaink sikereket érhetnek el. Célunk elsősorban a személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált képzése, deviáns magatartásformák kialakulásának megelőzése, hátránykompenzáció, tehetséggondozás.

Intézményünkbe igen különböző képességű és szociális helyzetű diák jár. Meglepően sok diákjaink között a különféle részképesség-hiánnyal küzdő. Sokan éppen ezek miatt hullanak ki egyéb közoktatási intézményből. Nem mindig az a cél, hogy megfelelő legyen a tanulmányi eredmény, néha az is elegendő, ha sikerül megtartanunk egy-egy diákot az iskolai keretek között, s olyan pozitív értékeket közvetítünk, melyek ezen diákjaink későbbi életvezetését szolgálják. Éppen ezért nem is törekszünk a tanulmányilag legkiválóbb diákok „megszerzésére". Sajátos felvételi rendszerünk a központi felvételi rendszer helyett egy egész napos, több, különféle foglalkozásból álló esemény. A felvételizők nem elsősorban tantárgyi ismereteikről adnak számot, sokkal fontosabbak a kommunikációs, motivációs, rajzos feladatok.

A Novus szakképzési programjának gerincét a vizuális kultúra, a „látvány” minél sokoldalúbb megismertetése adja. Oktatási programunk érettségi utáni 2 éves, nappali rendszerű képzésekből áll. A második év végén a szakmai vizsga sikeres teljesítése után a diákok középfokú OKJ-s bizonyítványt kapnak. A szakmai képzés a mindenkori oktatási törvényben meghatározottak szerint folyik.

Oktatott szakmák (a szakokról részletes leírást talál a szakképzés menüpont alatt):

  • Alkalmazott fotográfus
  • Divat- és stílustervező
  • Grafikus (elektronikus grafikus)
  • Mozgóképi animációkészítő
  • Mozgóképgyártó (rendezőasszisztens)

További információk:

Parkolás:utcán ingyenes
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.